×

Bilgilendirme!

Söz konusu bilgiler kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

KONGRE, SEMPOZYUM VE PANEL DÜZENLENMESİNDE ALDIĞI GÖREVLER
 
1. Ulusal Panelde Oturum Başkanı ve Panelist: Effüzyonlu otitte ve tedavisinde güncel gelişmeler. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 13-17 Kasım 2019, Antalya.
 
2. Uluslararası Panellerde Oturum Başkanlığı: 23 Nisan 2016 10:30-12:00 Konferans: 
1. Otosclerosis primary surgery: rules and hints. 
2. Revision surgery for otosclerosis: surgical findings, techniques and results.
3. Congenital stapes fixation in children (Teunissen and Cremers class I and II cases): techniques and results. Robert VINCENT.  
12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi. 21-24 Nisan 2016, Belek- Antalya.
 
3. Ulusal Panelde Oturum Başkanlığı: 31 Ekim 2015 11:00-12:30
Konferans: Immunohistochemical features of various forms of nasal polyps. Ulugbek KHASANOV. 31 Ekim 11:00-11:20
Konferans: Surgical treatment of some types of stenosis of the larynx and trachea. Shoira MAKHAMADAMİNOVA. 31 Ekim 11:20-11:40
Konferans: The new theory of chronic sinusitis with polyposis. Sergey RYAZANTSEV. 31 Ekim 11:40-12:00
37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
 
4. Uluslararası Panellerde Oturum Başkanlığı:7 Kasım 13:00-13:45 Konferans: PRP preparation and usage on the face. Dr. Janice PASTOREK. 7 Kasım 13:45-14:30 
Konferans: What’s new in sinüs surgery, and where are we going? Dr. David KENNEDY.
36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 
5. Ulusal Panelde Panelist: Hekim-Hasta-Hata İlişkisinin Yasal Sonuçları ve Patoloji Raporlamasında Post-Analitik Hataların Önlenmesi Paneli. 11 Kasım 2014, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir.
6. Uluslararası Panellerde Oturum Başkanlığı: 32. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 1. Türk-Alman Dernekleri Ortak Toplantısı; 5. Türk ORL-BBC Derneği-Amerikan ORL-BBC Akademik Ortak Toplantısı; 10. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı. 27-31 Ekim 2010 Antalya, Final Program Kitabı: p.35.
 
7. Ulusal Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum
 
8. Ulusal Panelde Panel Yöneticiliği: Portabl Monitoring in Disease Management of Sleep Apnea- Patrick J. Strollo. Moderatör: Enver Altaş. 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum.
 
9. Ulusal Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum.
 
10. Ulusal Panelde Panel Yöneticiliği:Maksilla Tümörlerine Cerrahi Yaklaşım-Bülent Sözeri. Moderatör: Enver Altaş. 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum
 
11. Ulusal Panelde Panel Yöneticiliği: FESS-Video ve Fotoğraflarla vakalar, Komplikasyonlar-Babür Küçük. Moderatör: Enver Altaş. 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum
 
12. Ulusal Panelde Panel Yöneticiliği: Endoskopik Tümör Cerrahisi-Bülent Karcı. Moderatör: Enver Altaş. 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum.
 
13. Ulusal Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: 4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 17-21 Mart 2005, Erzurum.
 
14. Ulusal Panelde Panelist (Verdiği Kurs): Canlı Ameliyat-Rinoplasti Kursu. 4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 17-21 Mart 2005, Erzurum, Özet Kitabı: p. 11.
 
15. Uluslararası Panellerde Panel Yöneticiliği: 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 3. Türk ORL-BBC Derneği-Amerikan ORL-BBC Akademik Ortak Toplantısı; 6. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı. 21-26 Mayıs 2005/Antalya. Final Program Kitabı: p.76.
 
 
16. Ulusal Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği:3. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 01-04 Mart 2003, Erzurum.
 
17. Ulusal Panelde Panelist: Maksillo-fasiyal Travmaların Tedavisinde Modern Yöntemler. III. Palandöken KBB Sempozyumu-Sık Görülen KBB Hastalıklarında Yeni Yaklaşımlar. 01-04 Mart 2003, Erzurum, Bilimsel Program&Özet Kitabı: p. 10.
 
18. Konferans: Horlama. Yer: AÜ Tıp Fak. Konferans Salonu, Tarih: 16.05.2001.
 
19. Uluslararası Panellerde Oturum Başkanlığı: 23 Nisan 2016 10:30-12:00 Konferans: 
1. Otosclerosis primary surgery: rules and hints. 
2. Revision surgery for otosclerosis: surgical findings, techniques and results.
3. Congenital stapes fixation in children (Teunissen and Cremers class I and II cases): techniques and results. Robert VINCENT.  
12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi. 21-24 Nisan 2016, Belek- Antalya.
 
20. Ulusal Panelde Oturum Başkanlığı: 31 Ekim 2015 11:00-12:30
Konferans: Immunohistochemical features of various forms of nasal polyps. Ulugbek KHASANOV. 31 Ekim 11:00-11:20
Konferans: Surgical treatment of some types of stenosis of the larynx and trachea. Shoira MAKHAMADAMİNOVA. 31 Ekim 11:20-11:40
Konferans: The new theory of chronic sinusitis with polyposis. Sergey RYAZANTSEV. 31 Ekim 11:40-12:00
37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
 
21. Uluslararası Panellerde Oturum Başkanlığı:7 Kasım 13:00-13:45 Konferans: PRP preparation and usage on the face. Dr. Janice PASTOREK. 7 Kasım 13:45-14:30 
Konferans: What’s new in sinüs surgery, and where are we going? Dr. David KENNEDY.
36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 
22. Ulusal Panelde Panelist: Hekim-Hasta-Hata İlişkisinin Yasal Sonuçları ve Patoloji Raporlamasında Post-Analitik Hataların Önlenmesi Paneli. 11 Kasım 2014, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir.
 
23. Uluslararası Panellerde Oturum Başkanlığı: 32. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 1. Türk-Alman Dernekleri Ortak Toplantısı; 5. Türk ORL-BBC Derneği-Amerikan ORL-BBC Akademik Ortak Toplantısı; 10. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı. 27-31 Ekim 2010 Antalya, Final Program Kitabı: p.35.
 
24. Ulusal Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum
 
25. Ulusal Panelde Panel Yöneticiliği: Portabl Monitoring in Disease Management of Sleep Apnea- Patrick J. Strollo. Moderatör: Enver Altaş. 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum.
 
26. Ulusal Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum.
 
27. Ulusal Panelde Panel Yöneticiliği:Maksilla Tümörlerine Cerrahi Yaklaşım-Bülent Sözeri. Moderatör: Enver Altaş. 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum
 
28. Ulusal Panelde Panel Yöneticiliği: FESS-Video ve Fotoğraflarla vakalar, Komplikasyonlar-Babür Küçük. Moderatör: Enver Altaş. 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum
 
29. Ulusal Panelde Panel Yöneticiliği: Endoskopik Tümör Cerrahisi-Bülent Karcı. Moderatör: Enver Altaş. 5. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 22-25 Mart 2007, Erzurum.
 
30. Ulusal Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği: 4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 17-21 Mart 2005, Erzurum
 
31. Ulusal Panelde Panelist (Verdiği Kurs): Canlı Ameliyat-Rinoplasti Kursu. 4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 17-21 Mart 2005, Erzurum, Özet Kitabı: p. 11.
 
32. 11. Uluslararası Panellerde Panel Yöneticiliği: 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi; 3. Türk ORL-BBC Derneği-Amerikan ORL-BBC Akademik Ortak Toplantısı; 6. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı. 21-26 Mayıs 2005/Antalya. Final Program Kitabı: p.76.
 
33. Ulusal Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği:3. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 01-04 Mart 2003, Erzurum.
 
34. Ulusal Panelde Panelist: Maksillo-fasiyal Travmaların Tedavisinde Modern Yöntemler. III. Palandöken KBB Sempozyumu-Sık Görülen KBB Hastalıklarında Yeni Yaklaşımlar. 01-04 Mart 2003, Erzurum, Bilimsel Program&Özet Kitabı: p. 10.
 
35. Konferans: Horlama. Yer: AÜ Tıp Fak. Konferans Salonu, Tarih: 16.05.2001.