×

Bilgilendirme!

Söz konusu bilgiler kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

Baş ağrısı sebepleri içinde en dikkat çekenidir. 
 
Sinüslerin yapısı ve görevleri nelerdir? 
Yüz kemikleri içindeki boşluğa sinüs denir. Alın bölgesindeki sinüslere frontal sinüs, göz altında ve elmacık kemiklerinin iç tarafında bulunan sinüslere maksiller sinüs, burun boşluğu üst tarafında ve gözler arasındaki sinüslere etmoidal sinüs ve burun boşluğunun iyice üst arka tarafı ile geniz bölgesinin üst tarafına ve dolayısıyla kafanın ortasına denk gelen sinüslere ise sfenoid sinüs diyoruz. Sinüslerin burun içine açılan çok küçük delikleri vardır. Burun iç yüzünü döşeyen yapının aynı tarafından döşenmişlerdir. Sinüsler burun salgısının aynısını (mukus/sümük) salgılarlar. Üretilen mukus burun içindeki salgı ile birleşir ve burun içinde teneffüs edilen havadaki toz parçacıklarını ve mikropları kendine yapıştırarak toplar. Sonra, bu mukus geriye, boğaza doğru gider ve yutulur. İçindeki parçacıklar ve mikroplar mide asidi tarafından eritilir ve zararsız hale getirilirler. Sinüsler; sesimizin rezonansında, kafamızın hafif olmasında, yüzümüzün şeklinde rol oynadıkları gibi travmalara karşı tampon görevi görerek darbeleri absorbe de ederler.
 
Nasıl sinüzit oluruz? 
Sinüs içini döşeyen mukozanın çeşitli nedenlerle iltihaplanmasına sinüzit diyoruz. Sinüzitlerde, çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişen enfeksiyonlarla burun ve sinüsleri döşeyen mukoza o kadar şişer ki, sinüslerin burun içine açılan delikleri kapanır. Bu durumda, mukus salgısı sinüs içinde birikir ve basıncın artması ile ağrılar oluşur. Deliği kapalı ve salgı dolu bir sinüslere mikroplar çok kolay ürerler. Böylece sinüzit ortaya çıkar. Sümüğün rengi sarı-yeşile döner. Bu iltihabı gösterir.
 
Sinüzit çeşitleri nelerdir?
Üç aydan az süren sinüzit vakalarına akut sinüzit, üç ayı geçen sinüzit vakalarına kronik/müzmin sinüzit diyoruz. 
 
Sinüzit şikayetleri nelerdir?
-Akut vakalarda baş ağrısı olurken kronik vakalarda baş ağrısı her zaman olmaz. 
-Ancak, akıntı ve kötü koku devam eder. 
-Enflamasyona bağlı olarak bazı vakalarda polip denilen etler de oluşabilir ve burun tıkanıklıklarına yol açarlar. 
-Çocukluk döneminde ise, gece öksürükleri dikkat çekicidir.
 
Sinüzite yol açan sebepler nelerdir?
-Allerjik rino-sinüzitler
-Üst çenenin diş enfeksiyonları
-Enfeksiyöz: viral ve bakteriyel rinitler
-Travmatik: septum deviasyonu
-Yabancı cisimler
-Travmatik: septum deviasyonu
-Adenoid vegetasyon
-Tümörler
 
Sinüzit teşhisi nasıl konulur?
-İyi bir hasta hikayesi alınarak hastanın şikayetleri ve geçmişi öğrenilir.
-Mümkünse endoskopik muayene ile detaylı burun içi muayenesi yapılır. Kızarık mukozal yapı, iltihaplı akıntı olup olmadığına bakılır. Konka hipertrofisi, konka bülloza, ileri derecede septal deviasyon olup olmadığına ve alerjik görüntü varlığına bakılır. Polip araştırılır.
-Sinüslere özel bilgisayarlı tomografi çekilir. Bu film ameliyat düşünülen vakalarda ayrıca cerraha rehberlik eder.
 
Sinüzit tedavisi nasıl yapılır?
Sebebe yönelik olarak ilaçlı yahut ilaveten cerrahidir. Cerrahi tedavide de 90’lı yıllardan bu yana altın standart endoskopik sinüs ameliyatlarıdır. Sonuçları oldukça başarılıdır.
Allerji ve genetik sebeplere bağlı olan sinüzitlerde alternatif tedaviler de eklenmektedir.
 
Tedavi olmayan sinüzit vakalarında hangi komplikasyonlar gelişebilir?
-Orbital komplikasyonlar: preseptal sellülit, periorbital ödem, subperiostal abse, orbital sellülit, kavernöz sinüs tromboz ve tromboflebiti
-İntrakranial komplikasyonlar: epidural abse, subdural abse, menenjit, beyin absesi, kavernöz sinüs tromboz/tromboflebiti 
-Frontal sinüs ön duvarında osteomyelite bağlı gelişen subperiostal abse (Pott’s Puffy tömörü)
-Enfeksiyonlu sinüslerden akan mukus akciğerlere zarar verir. Bronşit, kronik öksürük ve astıma yol açabilir.
 
Komplikasyonların tedavisi; ilaçlı yahut ilaveten cerrahi tedavidir.