×

Bilgilendirme!

Söz konusu bilgiler kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

Toplumda sanılanın aksine %5 gibi yüksek oranda görülmektedir. 
 
Kulak kepçesi neden kepçe kulak deformitesi görünümünde olur? 
Kulak kepçesi kenar kıvrımımın iç komşuluğunda yer alan ikinci kıvrımın silik olması veya kulak kepçesi çukurunun derin olması şeklindeki doğuştan gelen gelişim bozuklukları kepçe kulak deformitesinin ana unsurlarıdır.
 
Kepçe kulak hangi yaştan sonra ameliyat yapılır? 
Sosyal yaşantısında olumsuz etkilenmelere maruz kalabilen bu vakalarda 5 yaşından sonra tedavi mümkündür. Genel anestezi altında, uygun yaşlarda ve isteyenlerde ise lokal anestezi altında/uyutulmadan tedavisi yapılabilmektedir. 
 
Kepçe kulak ameliyat çeşitleri ve üstünlükleri nelerdir? 
%90 oranındaki uygun vakalarda cerrahi kesi olmadan, sütür yöntemi/kapalı yöntem ile, konkal kartilaj derinliği fazla olan ve antiheliks bölge kartilaj esnekliği az olan %10 vakada ise açık cerrahi/açık yöntem dediğimiz cerrahi kesi ile operasyon mümkündür. Dolayısıyla, her kepçe kulak vakasına açık cerrahi yapmak yerine, vakaların %90 gibi büyük bir kısmına kapalı yöntemle tedavi uygulanabilmektedir. Kapalı yöntemin operasyon süresi açık yönteme göre daha kısa olmaktadır.