×

Bilgilendirme!

Söz konusu bilgiler kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

Otit ne demektir? Hangi tipleri vardır? 
Kulakta ağrı ve işitme kaybı ile kendini gösteren, akut ya da kronik seyirli bir grup hastalıktan oluşur. Bu hastalık grubunun dış kulak yolunu tutan şekline eksternal otit, orta kulağı tutan şekline ise ilk defa ortaya çıkmışsa akut otitis media, üç ayı geçen süredir çıkmışsa da kronik otitis media diyoruz.
 
Eksternal otit/yüzücü kulağı nedir? Bulguları ve tedavisi nasıldır? 
Kulakta oluşan şiddetli ağrı dış kulak yolu girişine dokunmakla dayanılmaz hale gelir. Hasta kulağına dokundurtmaz. Dış kulak yolunda ödem/şişme, kısmi tıkanıklık ve işitme kaybı oluşur.  Birkaç günlük bir tablodur. Genellikle denize, göle, ırmağa girme sonrası veya kulak kaşıntısı sonrasında dış kulak yolu cildinin mikrop kapması/enfekte olması ile ortaya çıkar. Teşhis: Muayene ile konulur.
 
Tedavi: Dış kulak yolu aspirasyonu sonrasında hastalık tablosunun ağırlık derecesine göre dış kulak yoluna kullanılan solusyonlar/damlalar, fitil/meç ve ağızdan alınan ilaçlarla sağlanır.
 
Akut otit ne demektir?
İlk birkaç saat ile 2 gün arasında değişen sürede başlamış olup  üç haftayı geçmeyen süre içinde bulunan ve erken döneminde ağrı ve huzursuzluk olan bir hastalık tablosudur. 
 
Okul öncesi çocukluk döneminde sık görülür. Özellikle 2 yaş öncesi hemen tüm çocuklar en az bir kere otit geçirirler. 
 
Akut otit bulguları nelerdir? 
Çocuk gün boyu huzursuz ve sürekli ağlıyor haldedir. Sonra rahatlar (kulak zarı iltihaba bağlı delinmiştir) ve eli kulağındadır. Genellikle iki kulağı da etkilenir. Çocuklarda östaki tüpü tam gelişmediğinden otit daha sık görülür. 
 
Akut otit sebepleri nelerdir? 
-genellikle bir viral veya bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkar. 
-biberonla beslenenler, 
-alerjiye eğilim, 
-sigara dumanı ile temas ve 
-kreş/yuva çocukları daha çok etkilenirler. 
-muayenede geniz bademciğimin de büyümüş olduğu görülebilir.
 
Akut otit tedavisi nasıldır? 
Dört yaş altı özellikle erkek çocuklar daha çok etkilenirler. Erken dönemde teşhis konulup uygun ilaçlı tedavi başlanırsa iyileşebilir. Aksi taktirde, kulak zarı alttaki iltihap nedeniyle delinir ve dış kulak yolundan iltihaplı akıntı olur. Veya kulak zarı delinmeden önceki bombeli-kızarık hali ile muayene esnasında görülürse parasentez ile kulak zarı çizilerek iltihap boşaltılır. Bu şekilde, otite bağlı gelişebilecek menenjit, yüz felci, beyin absesi, ileri işitme kaybı gibi komplikasyonlar önlenmiş olur. Tekrarlayıcı otit varsa (1 yılda en az 4, son 6 ayda en az 3 akut otit atağının olmasıdır) bu vakalarda kulak zarına ventilasyon tüpü takılması etkili olabilir.
 
Kronik otit ne demektir? Bulguları nelerdir? 
Bakteriyel otit ve seröz (effüzyonlu) otit olmak üzere iki tipi vardır. Seröz otit ayrı başlık altında anlatılmıştır. Kronik bakteriyel/süpüratif otit ise şimdi detaylarını bahsedeceğimiz otittir. En az üç aydır akan bir kulak veya ilaç tedavisine rağmen 6 haftadır akan bir kulak vardır. İşitme kaybı ve zaman zaman ağrı olabilir. Akıntı, pis kokulu olabilir. 
 
Akut ve kronik otitis media tedavi edilmediği taktirde hangi komplikasyonlar olur? Etkin tedavi edilmediği taktirde, artan işitme kaybı, yüz felci, baş dönmesi, menenjit, beyin absesi gibi ağır komplikasyonlara yol açabilir. 
 
Kronik otit tedavisi nasıldır? 
Tedavisinde, uygun antibiyotiğin yanısıra timpano-mastoidektomi dediğimiz kulak ameliyatı yapılır ve uygun vakalarda da işitmenin restorasyonu sağlanır.
 
Seröz otit nedir? Bulguları, Sebepleri ve tadavisinde neler vardır? 
Orta kulakta üç ayı geçen süredir sıvı bulunması, zarın matlaşmış olması, işitme kaybının bulunması hali de kronik otit tablosudur. Fakat, sistemik enfeksiyon bulguları dediğimiz ateş, kırgınlık yoktur. Ve bu tabloya seröz otitis media denir. Çocukluk çağında sık görülür. Sıklıkla geniz bademciğine ve geçirilen otitlere bağlı gelişir. Erişkinde geniz kanseri habercisidir. Östaki borusunun tıkanıklığına bağlı olarak orta kulağa geniz bölgesinden yeterli hava geçişi olmaması ile oluşur. Tedavisi; ilaçlı tedaviye cevap vermeyenlerde veya uygun vakalarda cerrahi olarak kulak zarına mikroskop altında tüp takılmasıdır. 4 yaşını geçmiş olanlarda ilaveten geniz bademciği ameliyatıdır.