×

Bilgilendirme!

Söz konusu bilgiler kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

1. Üniversite araştırma fonunca desteklenen bilimsel araştırma proje yöneticiliği: 2004/126 no’lu “Eksperimental radyoterapi ve piracetam uygulamalarının kokleaya etkilerinin araştırılması (Bir histopatolojik ve elektron mikroskobik çalışma)” konulu proje.
 
2. Üniversite araştırma fonunca desteklenen bilimsel araştırma proje yöneticiliği: 1996/69 no’lu “Erzurum ve çevresinde akustik empedansmetre bulguları” konulu proje.