×

Bilgilendirme!

Söz konusu bilgiler kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

İnsanoğlunun hayat kalitesini en çok bozan şikayetlerden bir tanesidir. Vertigo bir hastalık ismi değildir, baş dönmesinin Latince ifadesidir.
 
Vertigo hastalar tarafından nasıl tarif edilir? 
Hastalar tarafından baş dönmesi, dengesizlik, sersemlik hali, kendinin ve etrafın dönüyor hissi, sanki yer ayağının altından kayıyormuş hissi şeklinde ifade edilir.
 
Vertigoya yol açan hastalıklar hangileridir? 
Vertigoya yol açan onlarca hastalık vardır. Bunlar, kulak kaynaklı olabileceği gibi kulak dışı sebeplerden de kaynaklanabilir.
 
Vertigoya yol açan kulak kaynaklı hastalıklar nelerdir?
-Menier hastalığı
-Pozisyonel vertigo
-Vestibüler nörit
-İç kulak fistülü
-Labirentit
-Akustik nörinom
-Ani işitme kaybı
-Ototoksisite
-Otoskleroz
-Herpes Zoster Otikus
-Temporal kemiğe travma
 
Vertigoya yol açan kulak dışı kaynaklı hastalıklar nelerdir?
-Vertebro-baziler yetmezlik
-Kotikal atrofi
-Beyin tümörü, beyincik tümörü
-Hipertansiyon
-Hipotansiyon
-Şeker hastalığı
-Hipoglisemi
-Kandaki yağ miktarının yüksekliği (yüksek kolesterol)
-Tuzlu diyet
-Nikotin, kafein
-Allerji
-Anemi
-Kan hastalıkları
-B ve D vitamin eksikliği, Çinko eksikliği
-Whiplash injuri
-Kafa travması
-Vestibuler migren
-Multipl skleroz
-Sifiliz
-İntrakranial hipertansiyon
-Panik atak
-Anksiyete, depresyon
 
Teşhis: Kapsamlı fizik muayene ve laboratuvar testleri ile konulur. Multidisipliner değerlendirme yapılır.
 
Tedavi: Sebebe yönelik yapılır.
 
Şimdi, özet halinde sık görülen ve evvelce bahsetmediğimiz vertigoya yol açan bazı hastalıkları inceleyelim:
 
Meniere hastalığı: 
İşitme kayıpları başlığı altında anlatıldı.
 
Pozisyonel Vertigo nedir? Bulguları ve tedavisi nasıldır?
BPPV (Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo) da denir. İç kulakta utrikül denilen yapıdaki kalsiyum oksalat kristallerinin çeşitli sebeplerle yerinden ayrılıp yarım daire kanallarına düşmesi ile oluşur. Genellikle yatakta sağa sola dönerken olur. Yarım dakika kadar sürüp geçer. Dönüş hareketleri ardışık olarak 3-4 defa yapıldığında baş dönmesi kaybolur. Bu durum 1-2 hafta içinde geçer. Belirsiz bir zaman sonra tekrarlayabilir. İlaç tedavisinin belirgin faydası olmaz. Kristalleri önceki yerine gönderme manevrası (Kanalit repozisyon manevrası/Epley/Modifiye Epley manevraları vb) %95 oranında etkilidir.
 
Vestibüler nörit nedir? Bulguları ve tedavisi nasıldır? 
Denge sinirinin iç kulaktaki kısmının enflamasyonu ile ortaya çıkar. Genellikle 1-2 hafta önce geçirilen bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında aniden ortaya çıkan şiddetli baş dönmesi, dengesizlik, bulantı-kusma ile başlayan, 2-3 günde şikayetleri azalan ve 2-3 haftada tama yakın düzelme tablosu ile karakterize bir hastalıktır. İşitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi ve çınlama olmaz. Tedavide, bulantıyı azaltan ve vertigoya baskılayan ilaçlarla birlikte şayet sıvı kaybı varsa sıvı replasmanı yapılır.
 
Vertebro-baziler yetmezlik nedir? Bulguları ve tedavisi nasıldır? 
Denge sinirlerinin geçtiği beyin sapı, denge organımız olan beyincik ve iç kulağın denge kısmını besleyen arterler (atardamarlar) vertebro-baziler sistemden gelirler. Vertebra denilen boyun omurlarının hem sağ hem sol kemik çıkıntılarındaki foramen asını alan deliklerden geçen arterler beyin sapı üzerinde birleşerek baziler sistemi oluştururlar. Boyun omurlarında oluşan artrit ve artroz denilen enflamasyon ve kireçlenmeler vertebral arterlerin geçtiği foramenleri ve dolayısıyla arterleri daraltarak denge organlarına az kan gitmesine yol açarlar. Ve baş dönmesi ortaya çıkar. Bu daralma baş arkaya doğru yatırılınca daha da artar ve denge kaybı belirginleşir. Teşhiş için fizik muayenenin yanısıra radyolojik vertebra ve arter görüntülemeleri de önemlidir. Tedavide, artrit ve artroza yönelik ilaçların yanısıra hücresel seviyede denge organlarının beslenmesini ve oksijenasyonunu artıran ilaçlar ve fizik tedavi uygulanır.
 
Taşıt tutması ve deniz tutması nedir? Bulguları ve tedavisi nasıldır? 
Hareket hastalığı da denir. Hareketli vasıtalarda göz ve iç kulakların oryantasyon bozukluğundan kaynaklanır. Bulantı ve kusma olur. Araç içinde uzaklara bakmak ve öncesinde bulantı hissini baskılayan uygun bir ilaç (dimenhidrinat) kullanılır.