×

Bilgilendirme!

Söz konusu bilgiler kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

Yüz felci tipleri ve bulguları nelerdir?
Yüz felci olan hastalar gözünü kapatamaz, dudak köşesi sağlam tarafa kayar, ıslık çalamaz, kaşlarını kaldıramaz ve alnını kırıştıramaz. Bu şekilde olan yüz felcine periferik fasiyal paralizi denir. KBB olarak bizleri ilgilendiren tipi budur. Gözlerin, kaşların ve alnın katılmadığı, sağlam kaldığı tipine ise santral/merkezi fasiyal paralizi denir. Nöroloji bölümünü ilgilendirir. 
 
Yüz sinirinin anatomik kısımları ve görevleri nelerdir? 
Yüz sinirinin yüz kaslarının hareketi dışında tükrük salgılatılması, gözyaşı üretimi, tat duyusu gibi fonksiyonları da vardır. Beyin sapından gelen yüz siniri orta kulağa girmeden önce gözyaşı bezine dal gönderir. Orta kulağa geçtikten sonra ise tükrük bezlerine ve dilin tat kabarcıklarına dal gönderir. Kafayı terkedip kulak önüne geldiğinde ise parotis bezinin (kulak önü büyük tükrük bezi) içinden geçer. Bundan sonra ise göz ve alın dahil yüzün mimik kaslarına hareket ettirilmeleri için dallar gönderir.
 
Periferik yüz felci, yüzümüzdeki mimik kasları hareket ettiren 7. kafa çifti dediğimiz fasiyal sinirin çoğunlukla tek taraflı felci ile ortaya çıkar. Aniden ortaya çıkar. Bazen de nöbetler halinde gelir.
 
Yüz felcinin sebepleri ve bulguları nelerdir? Tedavileri nasıldır?
-Bell paralizisi. En sık görülen tipidir. İdiopatik periferik fasiyal paralizi de denir. Tek taraflı soğuk algınlığı ile ortaya çıkar. Genellikle etken herpes simpleks/uçuk virüsüdür. Başta kortizon olmak üzere ilaçlı tedavi uygulanır. Genellikle sekel bırakmaz. 1-3 ayda iyileşir.
-Akut veya kronik otitis media (orta kulak enfeksiyonları). Tedavisi ilaç+gerekirse cerrahidir.
-Zona Zoster. Kulak kepçesinde ve dış kulak yolunda veziküler doküntüler ve ağrı eşlik eder. Herpes zoster otikus virüsü etkendir. Ramsey-Hunt sendromu da denir. Tedavisi ilaç+gerekli vakalara cerrahidir.
-Travmalar: Temporal kemiğe veya kulak önüne olan künt (trafik kazaları veya darbeler) yahut kesici alet yaralanmaları ile ortaya çakabilir. Bu yaralanmalarda sıklıkla temporal kemik kırıkları oluşur. Tedavisi cerrahidir ve sinir üzerine olan baskı kaldırılır yahut gerekiyorsa sinir tamiri yapılır.
-İatrojenik: Kulak ameliyatı komplikasyonu olarak gelişebilir. Tedavisi cerrahidir ve sinir tamiri yapılır.
-Oto-immün: Melkerson-Rosenthal sendromu tipik örneğidir. Aralıklı olan yüz felci, dudak ve dilde ödem ve dil mukozasında çatlamalar olur. İlaçlı tedavi uygulanır.
-Tümörler: Dış ve orta kulağın kötü huylu tümörleri (uzun süreli ve tedaviye cevap vermeyen dış kulak yolu kaynaklı akıntılarda şüphelenmek gerekir ve biyopsi alınır) ve iç kulaktan başlayan akustik nörinom (işitme kaybı, çınlama ve yüz felci eşlik eder). Tedavisi cerrahi ve gerekirse radyoterapi/kemoterapi uygulamasıdır.
-Doğuştan (kongenital): Doğum esnasında bebeğin yüz sinirine olan travmalar ve bazı genetik hastalıklar (Poland sendromu, Möbius sendromu gibi).
 
Yüz felcinde teşhis nasıl konulur? 
Bu hastalara detaylı KBB muayenesi yapılır. Gerekiyorsa işitme testi, denge testi, gözyaşı testi yapılır. Kulak veya beyin için Tomografi veya duruma göre MR çekilir. Ayrıca, yüz felcinin ilk 3-6 gününde Elektro-Nörono-Grafi dediğimiz test yapılır. 
 
Yüz felcinin tedavisi nasıldır? 
Sinir %90’dan fazlası etkilenmişse cerrahi tedavi önerilir. Veya 20 günden sonra yapılan EMG’de reinervasyon dediğimiz yeniden uyarılabilme potansiyelleri oluşmuyorsa dekompresyon ameliyatı dediğimiz sinir üzerindeki baskıyı azaltıcı cerrahi işlem yapılır veya yüz felci 4-6 aydan sonra hala düzelmemişse başka bir kafa siniri ile anastomoz yapılıp yeniden etkin hale getirilebilir. Yüz felcinde açık kalan gözün kurumaması için göz kapatılır. Veya göz kapağına altın ağırlık takılarak kapak kısmen kapanır. Veya tarsorafi dediğimiz her iki göz kapağını birbirine yaklaştırıcı 1-2 dikiş atılarak gözün kuruması önlenir. Ayrıca, suni göz yaşı da kullanılabilir. 6-12 ay sonunda düzelmeyen vakalara kas transpozisyonları ile daha iyi estetik görüntü kazandırılabilir. Ayrıca, yüz kaslarına izometrik egzersizler yaptırılır.